Eventos

Cultura escrita medieval hispanica: homenatge a Gemma Avenoza
Universitat de Barcelona (18-19 de enero de 2022).

Congrés Internacional Mobilitat Geogràfica i Itineraris Culturals a la Baixa Edat Mitjana
Universitat de Girona (20-22 de abril de 2022).

XIII Colóquio da Secção Portuguesa AHLM
Mosteiro de Tibães (2-3 de junio de 2022).

VIII Congreso Internacional de La SEMYR:
«La trama del texto. Fuentes literarias y cultura escrita
en la Edad Media y el Renacimiento»
Santiago de Compostela (7-9 de septiembre de 2022).

Encuentro Internacional de la AHLM
Universidad Complutense de Madrid (5-7 de septiembre de 2022).